Zde najdeš přehled událostí spolu s interaktivní mapou, kde si můžeš prohlížet jednotlivá území.
Tady zjistíš, jak si tvá družina stojí proti ostatním a kdo je aktuálně ve vedení.
Ve statistikách jsou k vidění všelijaké údaje o tom, jak se soutěžícím daří ve hře.
Toto je přehled všech 206 území a také informací o nich, které se ve hře můžou hodit.
Zde najdeš přehled a podrobnosti o všech hrajících družinách.
Chceš-li se na něco zeptat, nebo si jen s ostatními popovídat o hře, diskuze je Ti otevřená.
Zde se dočteš vše o tom, v čem hra spočívá, FAQ ti tu zase odpoví na tvoje dotazy.
Tady najdeš registrační formulář, který je prvním nutným krokem pro vstup do hry.
Chceš-li přidat nově obsazené území či vyzvat někoho na souboj, musíš se přihlásit zde.

zápis v kronice

území:Praha
datum:22. dubna 2011
družina:Netopýři

Dlouho očekávaná a pečlivě naplánovaná třídenní návštěva hlavního města Prahy začala na Velký pátek a vyvrcholila na svatého Jiřího - v Mezinárodní den všech skautů a skautek. Jako dopravní prostředek jsme zvolili autobusy v barvách našich krojů, jež jsme po celou dobu cesty tam a následné prohlídky měli hrdě na sobě. Po příjezdu do metropole a ubytování se v klubovně pražského střediska Gatagéwa (jemuž za tuto možnost děkujeme) se za západu slunce ještě stihla návštěva nedalekého návrší Vítkov s monumentální sochou Jana Žižky, která byla k naší smůle právě v rekonstrukci. Po cestě zaujal kluky rovněž starý tank před muzeem vojenského historického ústavu, které bychom někdy v budoucnu rádi navštívili. Po návratu do klubovny následovala hra s loutkami, brzy však již bylo nutné zalehnouti a dobře se vyspat na zítřejší náročný den. O ránu Bílé soboty jsme vyrazili na celodenní procházku historickým jádrem matky všech měst. Okolo Národní opery a Národního muzea jsme se dostali na Václavské náměstí, kde jsme ve stínu sochy svatého Václava pokračovali do stále starších a starších částí: skrze Prašnou bránu a okolo Obecního domu - pražské radnice - , vinouce se malebnými uličkami jsme se dostali až na Staroměstské náměstí. Tam nás kromě radnice, orloje a sochy Jana Husa čekaly velikonoční trhy s nepřehlédnutými stánky s trdelníky, kterými se nabažily nejenom naše oči, ale i žaludky - zdejší trdelník byl oproti kopečku zmrzliny za stovku na Karlově mostě vskutku levnou záležitostí. Stačilo pár dalších okamžiků a stanuli jsme na snad nejtypičtějším symbolu našeho hlavního města - Karlově mostu. Tam se naše cesty k velkému překvapení setkaly s bývalým členem družiny Mladých vlků, Kubou Šmorou, jenž se do Prahy vydal na turnaj v házené. Pokračovali jsme dále po Malé Straně, okolo kostela sv. Mikuláše a budov obou komor Parlamentu ČR, až jsme po nekončících schodech v tom vedru, co toho víkendu panovalo, vystoupali na největší hradní komplex na světě. Budovy Pražského hradu nám poskytly stín, ovšem my spěchali na první nádvoří, kde se v poledne měla konat slavná výměna stráží. Prolítli jsme tak celým Hradem, okolo Vladislavského sálu, sídla prezidenta republiky i majestátně se tyčících věží goticko-barokní katedrály svatého Víta, až jsme za minutu dvanáct (doslovně prosím) dorazili k branám Hradu. Tisícové davy nám však zaručovaly, že ze slavnostní výměny neuvidíme zhola nic a tak jsme radši věnovali pozornost vyhlídce na Prahu. Jakmile pozdvižení ustalo, nechali se kluci vyfotit spolu s novopečenou hradní stráží, aby mohla naše cesta záhy pokračovat přes Hradčany a okolo Strahovského kláštera až do petřínských zahrad. Tam jsme si nejprve vystáli frontu na zrcadlové bludiště - jeden z největších zážitků celého víkendu, kdy jsme se svíjeli smíchy nad zdeformovanými těly způsobenými zakřivenými zrcadly a faktem, že se počet členů naší družiny rázem navýšil asi desetinásobně. Věru nebylo lehké takové stádo uhlídat! Stromy parku nám poskytly útočiště pro nejdelší pauzu dne a pak už následoval výstup na šedesátimetrové železné monstrum zvané Petřín. Tam jsme za silného větru měli Prahu jako na dlani a kromě jejího historického jádra jsme se mohli pokochat i Strahovským stadionem - největším stadionem světa. Sestoupili jsme z návrší zpět k Vltavě a pokračovali přes Kampu se symbolem odporu proti normalizaci, Lennonovou zdí. Opět po Karlově mostě jsme přešli na pravý břeh a jinou, dosud neviděnou cestou historickým jádrem jsme pokračovali ke klubovně, kde jsme unaveni spadli do spacáků a spali dva dny - ne, kluci měli i přes celodenní patnáctikilometrovou cestu v tom největším pařáku srkze památky dost sil na to, aby si zahráli fotbal... Na Boží hod velikonoční jsme se probudili do krásného dne, který, jak už bylo zmíněno, přinášel Mezinárodní den všech skautů a skautek. To díky svátku sv. Jiřího, patrona skautů. Zatímco se řada oddílů z celé republiky vypravila v tento významný den tradičně na Ivančenu v Beskydech, my zamířili na Vyšehrad. Vedle tamního chrámu se rozkládá hřbitov, jehož náhrobní kameny přímo srší známými jmény našich dějin. Měli jsme tu čest pohledět na místa, kde jsou pochováni velikáni jako malíř Alfons Mucha, skladatelé Bedřich Smetana či Antonín Dvořák, nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert nebo také Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, Svatopluk Čech a mnoho dalších. Jejich jména stále přibývají a tak jsme mohli navštívit i místa posledního odpočinku Milady Horákové či Waldemara Matušky. Nás ale nejvíce zdržel hrob zakladatele českého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka, jehož iniciály hrdě stojí i v názvu naší organizace a kterému zde každý z nás zapálil svíčku. Své genius loci si toto místo zřejmě zanechá navždy - nezapomenutelná je atmosféra okamžiku, kdy družina Netopýrů společně zopakovala bratru zakladateli svůj vlčácký slib. Čas byl ale neúprosný a tak jsme ještě stačili prohlédnout zbytky hradu, krátce se zastavit na velmi stylovém hřišti ve formě velikého hradiště a už jsme si razili cestu zpět k metru, aby náhoda pomohla a my se setkali s Kubou podruhé. Dlužno říci, že i když Vyšehrad nepatří mezi nejnavštěvovanější pražské památky a většina turistů ho míjí, určitě je jedním z míst nejzajímavějších. Úklid, sbalení se a bylo na čase zamávat hlavnímu městu a vydat se domů. Praha je určitě jedním z těch míst, kde by se daly strávit celé týdny a my tak během jednoho víkendu navštívili skutečně jen zlomek jejích kouzel. Byli jsme však svědky mnoha světových nej: dobyli jsme největší hrad světa, viděli největší světový stadion i největší jezdeckou sochu na světě, prošli okolo údajně nejlepšího hotelu světa, stejně jako po druhém nejhezčím říčním ostrově Kampě či jedné z nejdražších světových ulic a okolo nás proudily "šaliny" po nejhustší evropské tramvajové síti. Celý výčet podtrhuje fakt, že památková rezervace Prahy je největší oblastí zapsanou do kulturního dědictví UNESCO na celém světě širém. Budiž to důkazem, že vstřebávat zážitky z této výpravy budeme ještě hodně dlouho. S potěšením, radostnými vzpomínkami a úsměvem na tváři.
Určeno pro Skaut - český skauting ABS a Svaz skautů a skautek ČR | Pořádá středisko Pangea Šlapanice | nápověda | o Osídlování | kontakt

reklama provozovatele: